Rehabmodulen har nu bytt namn till HP besök (HP står för hälsoprofession) och innehåller fler åtgärder. Besök som tidigare hette Rehab heter nu HP. Dessa besök finns tillgängliga för sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Skärmavbilder av typ av besök i rehabmodulen respektive nya HP-modulen.

I den nya modulen kan man registrera olika former av träning, nu även rörelseträning. Dessutom går det nu att registrera stödåtgärder som är framtagna i samarbete med FRS, reumasektioner för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi arbetar med att tydliggöra gemensamma definitioner för de nya åtgärderna.

Skärmavbild av möjliga åtgärder i HP-modulen.

HP-besöken hamnar som tidigare i en egen flik, som även den har bytt namn. Filken heter nu HP översikt.

Skärmavbild över fliken HP översikt.

Mer information om HP-modulen hittar du i pdf:en nedan.

HP modulen >