Välkommen på webbinarier!

Välkommen på webbinarier!

Vid två tillfällen under våren arrangerar SRQ lunchwebbinarier inom RDS – Reumatologins Digitala Stöd. Den 18 april 12.10-12.50 berättar Lotta Ljung och Ann-Charlotte Blom från SRQ om SRQ-registrering och om varför PER inte bara är till besvär utan rent av kan...
Ledfigurer finns nu för utskrift

Ledfigurer finns nu för utskrift

Nu finns SRQ:s ledfigur för utskrift för den som inte har möjlighet att föra in ledstatus i registret på en gång. Vi rekommenderar självklart att i första hand fylla i ledfiguren direkt i SRQ. Den utskrivna varianten ska ses som ett komplement i de fall där...
30 000 kr för lokal SRQ-samordnare

30 000 kr för lokal SRQ-samordnare

Från och med våren 2023 kan reumatologiska enheter få 30 000 kr per år från de ARTIS-medel som varje sjukvårdsregion disponerar över. Förutsättningen för att få medlen är: Att enheten har minst 900 aktiva patienter i SRQ. Att enheten har utsett en lokal SRQ-samordare...