Välkommen till SRQ

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar.

Här hos oss kan du läsa mer om SRQ och logga in i PER – Patientens Egen Registrering.

Har du problem att logga in? Saknas ditt personnummer? Kontakta då din reumatologmottagning.

Välkommen till SRQ

Har du problem att logga in? Saknas ditt personnummer? Kontakta din vårdgivare.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar.

Här hos oss kan du läsa mer om SRQ och logga in i PER – Patientens Egen Registrering.

NYHETER

Den som väntar på något gott…

… till exempel en årsrapport.

I slutet på juni kommer vår årsrapport. Då kommer du kunna läsa den digitalt där du befinner dig. I år har vi nämligen bestämt att minska avtrycket både på miljön och i plånboken genom att endast publicera rapporten i digital form.

Håll utkik så berättar vi här på webbplatsen när den har kommit!

Vad är ett kvalitetsregister?

Kvalitetsregister ger sjukvården en möjlighet att utvärdera vården och göra den bättre. Genom att dina uppgifter och erfarenheter lämnas till ett kvalitetsregister kan du påverka hur vården blir i framtiden. All information är till hjälp för att se till exempel vilka behandlingsmetoder eller läkemedel som ger bra resultat vid en särskild sjukdom eller behandling.

Vad är SRQ?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Data från SRQ används i många forskningsprojekt varje år. Genom data från SRQ kan hälso- och sjukvården inom reumatologin få mått på vårdens kvalitet.

SRQ och patientsäkerhet

SRQ främjar patientsäkerhet genom att göra det enkelt för sjukvårdspersonal att rapportera biverkningar via registret. Biverkningsrapporterna tas om hand av Läkemedelsverket och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.

Vad är PER?

PER – Patientens Egen Registrering – är en datortjänst där du svarar på frågor om din hälsa innan vårdmötet. Frågorna handlar bland annat om smärta, livskvalitet och vad du klarar av i ditt vardagliga liv.