Välkommen till
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Här kan du läsa mer om SRQ och logga in i PER – Patientens Egen Registrering.

Har du problem att logga in? Kontakta din vårdgivare. 

Vad är ett kvalitetsregister?

Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Kvalitetsregister ger sjukvården en möjlighet att utvärdera vården och göra den bättre.

 

Vad är SRQ?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar.

SRQ och forskning

Data från SRQ används i många forskningsprojekt varje år. Genom att analysera registerdata kan forskarna dra slutsatser om hur de reumatiska sjukdomarna uppkommer och utvecklas, och vilken effekt olika behandlingar har.

Vad är PER?

PER – Patientens Egen Registrering – är en datortjänst där du svarar på frågor om din hälsa innan vårdmötet. Frågorna handlar bland annat om smärta, livskvalitet och vad du klarar av i ditt vardagliga liv.

 

SRQ och patientsäkerhet

SRQ främjar patientsäkerhet genom att göra det enkelt för sjukvårdspersonal att rapportera biverkningar via registret. Biverkningsrapporterna tas om hand av Läkemedelsverket och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.

SRQ och vårdkvalitet

Genom data från SRQ kan hälso- och sjukvården inom reumatologin få mått på vårdens kvalitet. Data analyseras och används både lokalt och nationellt för att följa upp hur vården fungerar och för att jämföra behandlingsresultat.