SRQ:s registerhållare Lotta Ljung medverkar i panelsamtalet Vårdförlopp – hopp eller hype för en jämlik vård? på Almedalsveckan. Panelsamtalet hålls kl. 14.14-15.00 och arrangeras av SRF och Reumatikerförbundet.

Se evenemanget i Almedalsveckans program