Hem » Om oss – Vårdgivare » Nyheter – Vårdgivare

Nyheter

Välkommen på webbinarium!

Torsdagen den 11 april är du välkommen att vara med på vårt kostnadsfria webbinarium Från Rehab-modulen till HP-modulen.

Lyssna på Annika Granath och Malin Regardt som berättar om HP-modulen som finns i SRQ.

 • Tid: 12.10–12.55
 • Plats: Teams

Till webbinariet

Välkommen på vårens webbinarier!

Skärmavbild av delar av inbjudan i pdf-format.

SRQ fortsätter att arrangera lunchwebbinarier inom projektet RDS och vi har planerat in tre webbinarier innan sommaren.

Här ser du datum och tema för webbinarierna:

Den 11 april 12.10-12.55: Från Rehabmodulen till HP-modulen. Malin Regardt, arbetsterapeut på Karolinska universitetssjukhuset och Annika Granath, sjuksköterska på Västmanlands sjukhus, berättar om hur Rehabmodulen har utvecklats till HP-modulen och om dess kliniska användning.

Den 7 maj 12.10-12.55: Nya kardiovaskulära modulen. Liselotte Tidblad, reumatolog på Karolinska universitetssjukhuset och regionalt kvalitetsansvarig för sjukvårdsregion Stockholm–Gotland på SRQ, berättar om den nya kardiovaskulära modulen och hur den är ett bra hjälpmedel inom reumatologin. 

Den 30 maj 12.10-12.55: Träffa ultraljudsroboten ARTHUR. Representanter från företaget ROPCA, som har utvecklat ultraljudsroboten ARTHUR (ARTHritis Ultrasound Robot), visar och berättar om roboten.

 

 • Webbinarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
 • Webbinarierna hålls i Microsoft Teams. Länkar hittar du i pdf-filen nedan.
 • Ställ dina frågor i chatten under webbinariernas gång.

Sprid gärna information om webbinarierna till andra som kan vara intresserade. Du kan skriva ut inbjudan nedan och sätta upp. Boka gärna ett rum så att kollegorna kan sitta tillsammans och lyssna på webbinariet.

Har du idéer och önskemål om teman för höstens webbinarier är du välkommen att höra av dig till oss. Mejla ditt förslag till info@srq.nu

Välkommen!

Inbjudan till lunchwebbinarier våren 2024

Webbinarierna anordnas inom projektet RDS – Reumatologins Digitala Stöd. Syftet med RDS-projektet är att utveckla viktiga digitala verktyg inom reumatologin för att bevara och förbättra datakvaliteten i SRQ, göra kvalitetsregisterdata användbara och utbilda medicinsk personal. Det övergripande målet är, som alltid, att förbättra hälsan för patienterna.

Informationsmaterial om SRQ och PER

Nu har vi tagit fram nytt material som efterfrågats från olika enheter.

 

Powerpointpresentation om SRQ och PER

En kort presentation av SRQ och PER som till exempel kan användas på skärmar i väntrummen. Det finns QR-koder till SRQ och PER och kortfattad information om registret och hur man gör för att logga in och göra PER.

Affisch med QR-kod till PER

En affisch i A4-format med en QR-kod till PER. Kan till exempel skrivas ut och sättas upp i väntrummen.

QR-kod till PER som png-fil

QR-koden till PER i png-format, så att man kan lägga till den i till exempel en broschyr eller ett informationsbrev till patienterna.

 

Här hittar du materialet

Studierelaterade dokument

Nu finns det en ny funktion i patienternas vy när de loggar in i PER. Där kan den som deltar i en studie som är initierad av SRQ se information om den.

Under fliken Mina studier finns information om studien, som till exempel studiens forskningspersonsinformation och vilket datum man samtyckte till att delta. Fliken syns bara om man deltar i en studie.

I dagsläget är det två studier som initieras i registret; EQ5D 3L vs 5L och MTXRA.

Bilden visar en skärmbild av patientens vy i PER.

Diagnoshistorik i SRQ – hantera tidigare diagnoser

”Först liknade det kliniskt RA, men efter några månader med metotrexat och sen en kraftfull reaktion på sulfasalazin debuterade fjärilserytemet…” Ikon som visar en klocka med bakåtpil som ska symbolisera historik.

Vissa patienter har flera diagnoser

Vissa patienter i SRQ har flera diagnoser. Det kan ibland vara två eller flera samtidiga sjukdomar, såsom psoriasisartrit med sekundärt Sjögrens syndrom eller debut av polymyalgia reumatika hos en patient som behandlas för RA. Andra gånger beror det på att PAL inte vill ta bort den första diagnosen eftersom den förklarar en initial behandling och handläggning.

Diagnosen i SRQ avgörande för patientens formulär

I journalsystemet är detta inget problem eftersom varje besök ska ges den eller de diagnoser som är relevanta för besöket. I SRQ däremot kommer den eller de diagnoser som patienten har i SRQ att styra hur formulären ser ut, både för patienten i PER och vid registreringen i beslutsstödet.

Hantera tidigare diagnos när du ändrar till ny

Nu går det att markera en diagnos som inaktuell, makulera en diagnos eller enklare ändra till en annan diagnos.

En diagnos ska markeras som inaktuell om den inte längre är giltig för individen, men att diagnosen sattes tidigare. Om diagnosen finns i journalen men inte längre används vid besöken så är det oftast relevant att markera den som inaktuell.

En diagnos kan makuleras om den uppenbart valts fel. Det kan hända att någon klickat på fel rad eller skrivit in diagnos på fel patient. Om diagnosen aldrig funnits i journalen eller funnits i journalen men makulerats där ska den makuleras också i SRQ.

Numera så går det att välja vilken diagnos som helst, oavsett sjukdomskategori, när man ändrar diagnos. I samband med ändringen får man också välja hur den tidigare diagnosen ska hanteras – om den är inaktuell eller ska makuleras.

Så här gör du för att ändra diagnos och hantera tidigare diagnos

Patienten har en diagnos som ska ändras, i detta fall sakroilit som ska ändras till ankyloserande spondylit.

 1. Välj ”Ändra diagnos”.
  Visar "Ändra diagnos" i menyn.
 2. Välj sedan ”Lägg till ny diagnos”.
  Visar dialogrutan "Diagnos".
 3. Välj därefter rätt diagnos i listan.
  Visar dialogrutan "Ändra diagnos".
 4. Du får då frågan hur den tidigare diagnosen ska hanteras. Välj rätt alternativ. Om du för musen över knapparna får du en kort förklaring av alternativen. I detta fall är diagnosen inaktuell.
  Visar dialogrutan "Hantera diagnos".
 5. Skriv in rätt symtomdebut. I detta fall är det samma datum som för den inaktuella diagnosen eftersom den mer specifika diagnosen debuterade med sakroilit. Diagnosdatum ska vara när den nya diagnosen kunde sättas.
  Visar dialogrutan "Ny diagnos".
 6. I vänsterspalten syns nu den aktuella diagnosen och den inaktuella diagnosen är grå.
  Visar hur en inaktuell diagnos visas i vänstermenyn.
 7. Om man klickar på den syns all tidigare information. Om diagnosen hade varit felaktigt införd och makulerats, hade den inte synts i vänsterspalten längre.
  Visar hur en inaktuell diagnos visas i vänstermenyn när den är expanderad.
 8. Om du vill veta om någon diagnos makulerats eller om du vill veta när en diagnos ändrats finns en lista i en flik långt till höger bland flikarna i översikten ”Diagnoshistorik”.
  Visar fliken "Diagnoshistorik".

Hur ser det då ut i SRQ för patienten ovan som först fick en RA-diagnos och som några månader senare visade sig ha SLE?

Översiktlig vy med tidigare diagnos.

Jo, här ser vi att den tidigare diagnosen ”Seronegativ RA” nu är gråmarkerad, dvs inaktuell. Diagnosen var i och för sig felaktig, men den sattes och behandlingen startades utifrån denna diagnos. Den ska därmed inte makuleras. All tidigare data finns kvar i patientöversikten, men efter att diagnosen ändrats så får patienten formuläret Q-SLAQ i stället för formuläret HAQ i PER. Besöksregistreringen har ändrats till den som gäller för SLE.

Testa själv i testcenter

Kom ihåg att det alltid går att gå in i testcenter med knappen längst upp till vänster när du loggat in i SRQ. Där kan du själv testa hur det fungerar, utan att det påverkar patienter som är inkluderade i kvalitetsregistret.

Tack för årets webbinarier!

Megafon med texten "Tack!"

Nu har vi sänt årets sista webbinarium, och vi vill tacka Viktor Molander, Marie-Louise Karlsson och Johan Askling så mycket för att ni ville vara med och dela er kunskap och era erfarenheter. Vi vill också tacka alla er som har tittat – utan er hade det ju inte blivit något!

Vi hoppas att ni vill fortsätta titta nästa år. Till våren planerar vi två webbinarier där vi kommer att berätta om två moduler i SRQ; HP-modulen – hälsoprofessionernas modul och KV-modulen – den kardiovaskulära modulen. Datumen för webbinarierna är inte bestämda ännu, men de kommer, så håll utkik!

Teckna avtal för beslutsstödet

Två personer tar i hand för att sluta ett avtal.

För att kunna fortsätta att använda beslutsstödet som är kopplat till SRQ efter årsskiftet behöver vårdgivaren teckna avtal med plattformsföretaget OMDA (tidigare CSAM Carmona). De flesta vårdgivare har inga sådana avtal och dessa måste tecknas omgående.

 • Avtalen måste vara på plats, eller vara i pågående förhandling med OMDA, senast den 31 oktober 2023, annars stänger de ner beslutsstödet den 31 december 2023.
 • Kontakta OMDA omgående för att teckna avtal.
 • Kontakta SRQ om du vill få en mall på standardavtal med OMDA.

Läs mer om att teckna avtal för beslutsstödet här

Nyhetsarkiv