Ny modul för Sjögrens syndrom

Från och med den 9 december finns det en modul specifikt för Sjögrens syndrom i SRQ. Det innebär att du som vårdpersonal får frågor specifika för Sjögrens syndrom vid inklusion i registret. För patienten innebär det att hen får svara på frågor anpassade för Sjögrens...

Ny kardiovaskulär modul i SRQ

Arbets- och studiegruppen för kardiovaskulär primärprevention har sedan starten bedrivit ett kontinuerligt arbete kring kardiovaskulär samsjuklighet vid reumatiska sjukdomar. Uppdraget har genom åren breddats och förändrats, och kunskapsbasen på vilken arbetet bygger...