Nytt läkemedel i SRQ

Nytt läkemedel i SRQ

Nu finns ett nytt läkemedel från Fresenius Kabi i SRQ. Det är en biosimilar för Roactemra och den heter Tyenne. Läkemedlet finns också med på läkemedelslistan som är uppdaterad. Till läkemedelslistan
Studierelaterade dokument

Studierelaterade dokument

Nu finns det en ny funktion i patienternas vy när de loggar in i PER. Där kan den som deltar i en studie som är initierad av SRQ se information om den. Under fliken Mina studier finns information om studien, som till exempel studiens forskningspersonsinformation och...
Teckna avtal för beslutsstödet

Teckna avtal för beslutsstödet

För att kunna fortsätta att använda beslutsstödet som är kopplat till SRQ efter årsskiftet behöver vårdgivaren teckna avtal med plattformsföretaget OMDA (tidigare CSAM Carmona). De flesta vårdgivare har inga sådana avtal och dessa måste tecknas omgående. Avtalen måste...