Välkommen på höstens webbinarier!

Välkommen på höstens webbinarier!

Vid två tillfällen under hösten arrangerar SRQ lunchwebbinarier inom RDS – Reumatologins Digitala Stöd. Den 18 oktober 12.10-12.50 berättar Marie-Louise Karlsson, Karolinska Universitetssjukhuset och Lotta Blom, SRQ om Sjuksköterskebesök i SRQ. Då är fokus på...
Påminnelse om enkät från Socialstyrelsen

Påminnelse om enkät från Socialstyrelsen

Enkäten som Socialstyrelsen skickat ut angående utvärdering av de nationella riktlinjerna har fått förlängd svarstid till den 28 juli. Socialstyrelsen vill påminna samtliga verksamhetsföreträdare för reumatologiska enheter och regionledningar om vikten av att besvara...