Välkommen till SRQ:s hemsida för vårdgivare och forskare

 

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt
förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Här kan du läsa mer om SRQ och logga in i registret som vårdgivare.

Saknar du inloggning till registret? Kontakta din närmaste chef.

Logga in i PER som vårdgivare

Ny modul för värdering av kardiovaskulär risk

Den första juni öppnas den nya modulen för uppskattning av kardiovaskulär risk i SRQ. Den ersätter den tidigare använda Kardio-risk, som nu stängs för fortsatt inmatning.

Nytt dokument med läkemedel i SRQ

Nu finns ett nytt excel-dokument som listar samtliga läkemedel i SRQ att ta del av.  Ni hittar den under rubriken Material och sedan Dokument. 

Nu kan du registrera både arbetsterapeuter och fysioterapeuter vid rehab-besök

Nu finns det möjlighet att registrera både arbetsterapeut och fysioterapeut vid rehab besök. Syftet med denna ändring är att registrering ska vara möjlig av båda professionerna om besöken är på samma dag, vilket ofta kan vara fallet på kliniken. 

Nu ändras utsättningsorsaker av antireumatiska läkemedel i SRQ

Från och med 27 november har utsättningsorsaker av antireumatiska läkemedel ändrats  i SRQ. Syftet med förändringen är att förenkla och förbättra.

Ge behörighet till ny vårdpersonal

Vill du ge SRQ-behörighet till ny vårdpersonal? Vi hjälper dig! Klicka på knappen för instruktioner om hur du gör.

Flytta en patient

Behöver du flytta en patient från en klinik till en annan i SRQ?
Vi hjälper dig! Klicka på knappen för instruktioner om hur du gör. 

Rapportera en biverkning

Det är viktigt att du rapporterar alla eventuella biverkningar på läkemedel. Enklast gör du det via SRQ:s biverkningsmodul.

Interaktiv statistik – VAP

Vill du ha aktuell statistik från SRQ? Besök vår visualiserings- och analysplattform för att generera interaktiva diagram och tabeller.

Dokument

Behöver du skriva ut blanketter eller patientinformation rörande SRQ? Du hittar alla dokument på samma sida.

Ansök om datauttag

Bedriver du forskning och behöver data från SRQ för att kunna utföra dina analyser? Då har du kommit rätt!