Den första registerrandomiserade studien baserad på SRQ startade under 2022. Studien MTXRA jämför effekt, biverkningar och patientupplevelse vid start av behandling med metotrexat i tablettform och metotrexat subkutant. Huvudansvarig forskare är Anna Södergren, reumatolog och docent vid Umeå Universitet. Här berättar Anna om studien:

 

Foto på Anna Södergren, anknuten som läkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet.

Anna Södergren, reumatolog och docent vid Umeå Universitet.

Hej Anna, vem är du?

– Jag är reumatolog i Region Västerbotten och lektor vid Umeå Universitet. Jag forskar framför allt om behandling och samsjuklighet vid RA.

Vilken är din relation till SRQ?

– Jag använder SRQ både kliniskt och i forskningen och har sett vilken potential det finns med ett brett, nationellt register. Att få möjlighet att planera och genomföra en studie som nästan helt ligger inom SRQ känns därför mycket spännande! Under 2022 startade studien som MTXRA.

Kan du kort berätta om studien och dess syfte?

– Metotrexat (MTX), som är förstahandsbehandling vid reumatoid artrit (RA), kan tas som tabletter eller som injektioner. Syftet med denna studie är att jämföra de två olika beredningsformerna avseende effekt och biverkningar i vanlig klinisk användning i Sverige under de första två åren av RA.

– En snabb behandlingseffekt vid RA är viktig på sikt. Injektionerna är dyrare än tabletterna, men fler faktorer behöver vägas in i den hälsoekonomiska analysen. Vi vill också veta mer om vilka egenskaper hos ett läkemedel som patienter med RA väger in vid start av ett nytt läkemedel.

– Det främsta skälet till studien är alltså att vi vill att patienterna ska få den bästa behandlingen redan från början, att patienterna själva ska vilja ha den och att de ska bli nöjda med beredningsformen.

På vilket sätt använder ni SRQ i studien?

– Patienter som registreras i SRQ med tidig RA kan inkluderas i studien och lottas till tablett- eller injektionsbehandling. Både lottningen (randomiseringen) och all studiespecifik information (eCRF) hanteras i en forskningsmodul kopplad till SRQ. Vi kan hämta den information som redan registrerats i SRQ, som till exempel DAS28, HAQ och SR/CRP. I PER har vi lagt till ett studiespecifikt frågeformulär om hur olika egenskaper hos ett läkemedel värderas av patienterna.

Vilka förberedelser behövde du som forskare göra för studien?

– Vi fick hjälp av stödfunktionen till kliniknära forskning, Forum Norr, med att ansöka om alla de tillstånd som krävs vid en läkemedelsstudie. Genom dem fick vi också stöd av statistiker för sådant som powerberäkning och med randomiseringsproceduren. Uppsala universitet bidrog med den viktiga delen om patientpreferenser.

– Vi tog även tidigt kontakt med SRQ och påbörjade utvecklingen av forskningsmodulen. Vi hade sedan tät kontakt med utvecklarna på CSAM Carmona innan studien kunde starta. Det var en stor dag när första patienten inkluderades i studien!

Vad har varit den största utmaningen hittills?

– All byråkrati innan alla tillstånd var på plats var en stor utmaning, men här hade jag stort stöd hos Forum Norr. Pandemin gjorde att all kontakt med enheterna som är med i studien skedde digitalt. Som sponsor för studien har jag kontakt med de 13 olika enheter som inkluderar patienter i studien, både inför studiestart och vid frågor under studiens gång. Nya utmaningar dyker upp efter hand, men vi inkluderar nu patienter i ett högt tempo tack vare alla fantastiska reumatologenheter runt om i vårt land!

Vad spännande det låter. Vi ser fram emot att ta del av resultatet så småningom!

 

Text: Susanne Pettersson

 

Detta inlägg är tidigare publicerat i SRQ:s årsrapport 2022. Du hittar resten av årsrapporten och årsrapporter från andra år här