Hem » Kontakta oss – Vårdgivare » SRQ:s styrgrupp – Vårdgivare

SRQ:s styrgrupp

SRQ:s styrgrupp består av SRQ:s registerhållare (som fungerar som ordförande i styrgruppen), SRF:s ordförande, representanter för olika hälsoprofessioner och patientföreningen samt de kvalitetsansvariga från landets sex sjukvårdsregioner. Styrgruppens uppdrag består av att besluta om registrets funktion, strategi och utveckling.

 

Ordförande

Registerhållare

Karolinska universitetssjukhuset

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)

Svensk Reumatologisk Förening

Jon Thorkell Einarsson
jon.einarsson@skane.se

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Fysioterapeuterna

Sveriges Arbetsterapeuter

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet

Kvalitetsansvarig Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsansvarig Norra sjukvårdsregionen

Kvalitetsansvarig Sjukvårdsregion Mellansverige

Kvalitetsansvarig Sjukvårdsregion Stockholm – Gotland

Kvalitetsansvarig Västra sjukvårdsregionen

Kvalitetsansvarig Sydöstra sjukvårdsregionen

Vakant