Hem » Statistik – Vårdgivare » VAP – Vårdgivare

Visualiserings- och analysplattform – VAP

Generera realtidsstatistik från SRQ

SRQ:s visualiserings- och analysplattform, VAP, är en plattform för att grafiskt presentera aktuell statistik från registret med interaktiva diagram och tabeller. På plattformen finns öppen statistik på nationell nivå fördelat under kategorierna Indikatorer, Behandling, Inklusionsmått och Kvalitetssäkring.

Det är mycket data att hantera så det kan ta några sekunder för sidan att laddas upp!

I VAP:en hittar du följande diagram

 • Sjukdomsduration vid nydiagnosticerad RA
 • Befolkningsjämförelse av antal personer med RA och biologiska läkemedel
 • Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiska läkemedel för RA
 • Sjukdomsaktivitet efter start av första biologiska läkemedel för RA
 • Pågående DMARD
 • Befolkningsjämförelse av antal personer med biologiska läkemedel
 • Låg sjukdomsaktivitet vid RA och pågående biologiska läkemedel
 • Patientrapporterad hälsa vid behandling
 • Sjukdomsduration vid diagnos
 • Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling
 • Täckningsgrad för RA

Poster om VAP