Hem » Statistik – Vårdgivare » VAP – Vårdgivare

Visualiserings- och analysplattform – VAP

Generera realtidsstatistik från SRQ

SRQ:s visualiserings- och analysplattform, VAP, är en plattform för att grafiskt presentera aktuell statistik från registret med interaktiva diagram och tabeller. På plattformen finns öppen statistik på nationell nivå fördelat under kategorierna Indikatorer, Behandling, Inklusionsmått och Kvalitetssäkring.

Observera att diagrammen kan ta några minuter att räkna fram!