Hem » Hur gör jag? – Vårdgivare » Vanliga frågor – Vårdgivare

Vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Hur gör jag för att flytta en patient?

För att flytta patienten till din enhet gör du så här:

 • Logga in i SRQ.
 • Sök patient.
 • Om patienten tillhör en annan enhet än din visas det i en informationsruta.
 • Klicka i rutan flytta patient.
 • Patienten visas i översikten.
 • Nu syns det i händelsedagboken att du flyttat patienten till din enhet.

Tänk på att du behöver vara inloggad i SRQ när du ska flytta en patient. TakeCare-kopplingen fungerar inte för att göra det.

Hur får jag behörighet till registret?

Kontakta din närmsta chef. Det är hen som bestämmer vem som ska ha behörighet på just din arbetsplats.

Här kan din chef läsa om hur hen gör för att beställa behörighet till SRQ för en anställd.

Hur beställer jag behörighet till en anställd?

Det är bara du som närmaste chef som kan beställa behörighet för en anställd. Det gör du genom att kontakta SRQ:s kansli eller din regionala kvalitetssamordnare.

Gör så här:

Skicka följande uppgifter om personen som ska få behörighet till kansliet på info@srq.nu eller till den regionala kvalitetssamordnaren:

 • Namn
 • Yrkeskategori
 • E-postadress

När beställningen kommit in kontaktar SRQ:s kanslipersonal eller kvalitetssamordnaren den berörda personen för att registrera behörigheten.

Hur får jag ett nytt lösenord?

Om du har glömt ditt lösenord till registret kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur rapporterar jag en biverkning i SRQ?

Du kan biverkningsrapportera på två olika sätt. Vi rekommenderar alternativ 1 eftersom ARTIS-gruppen då kan följa biverkningsrapporteringen för läkemedel som används inom reumatologin.

Läs mer om hur du biverkningsrapporterar

Hur hanterar jag en tidigare diagnos?

 1. Välj ”Ändra diagnos”.
 2. Välj sedan ”Lägg till ny diagnos”.
 3. Välj därefter rätt diagnos i listan.
 4. Välj hur den tidigare diagnosen ska hanteras. Du kan välja på att markera en diagnos som inaktuellmakulera en diagnos eller ändra till en annan diagnos. 
 5. Skriv in rätt symtomdebut. Diagnosdatum ska vara när den nya diagnosen kunde sättas.
 6. I vänsterspalten syns nu den aktuella diagnosen och den inaktuella diagnosen är grå.

Läs mer om och se filmen om hur du hanterar tidigare diagnoser

Vad är rapportgeneratorn och hur använder jag den?

Rapportgeneratorn används för att hämta ut enhetens data från SRQ för kvalitetsarbete och statistik. För att få behörighet till rapportgeneratorn krävs tillstånd från enhetens verksamhetschef eller motsvarande. Verksamhetschefen beställer behörigheter från SRQ:s kansli.

Läs mer och se filmen om hur du använder rapportgeneratorn

Hur fungerar det med lokala SRQ-samordnare?

Den lokala SRQ-samordnaren arbetar för att få mer kompletta data på indikatorerna för vårdförlopp RA. Andra uppgifter kan vara till exempel att korrigera och komplettera uppgifter avseende bDMARD och tsDMARD.

Så här anmäler du en lokal SRQ-samordnare:

Läs mer om lokala SRQ-samordnare

Vad gäller för att teckna avtal för beslutsstödet?

För att kunna fortsätta att använda det beslutsstöd som är kopplat till SRQ behöver vårdgivaren teckna licensavtal med PUB-avtal tecknas med plattformsföretaget OMDA Health Analytics AB (tidigare CSAM Carmona).

Kostnaden för en enhet att ha beslutsstödet är cirka 1600 kronor per år.

Om man väljer att inte teckna avtal så kan man ändå fortsätta att registrera i kvalitetsregistret, men några funktioner försvinner.

Bland de funktioner som försvinner är:

 • PER-funktionen för patientrapporterade mått. Dessa behöver samlas in i pappersformat och komplett insamling är inte möjlig.
 • Patientöversikten med tabell och kurvor.
 • Biverkningsregistrering med överföring till Läkemedelsverket.

Läs mer om att teckna avtal för beslutsstödet

Hur avslutar jag en patient i registret?

För att avsluta en patient i registret gör du så här:

 1. Sök fram patienten i registret.
 2. Klicka på Ändra basdata i rutan Basdata.
 3. I rutan Avsluta patienten näst längst ned fyller du det datum patientens profil ska avslutas i Registreringen avslutad.
 4. Klicka på pilen vid rutan Orsak och välj orsak.
 5. Spara.
 6. Patientens profil är nu avslutad och blir rosafärgad.

Tänk på att du i många fall kan flytta patientens profil i stället för att avsluta den.

Hur återaktiverar jag en patient i registret?

För att återaktivera en avslutad patient gör du så här:

 1. Sök fram patienten i registret.
 2. Klicka på Ändra basdata i rutan Basdata.
 3. I rutan Avsluta patienten näst längst ned tar du bort datumet i Registreringen avslutad.
 4. Klicka på pilen vid rutan Orsak och välj det vita fältet högst upp.
 5. Spara.

Patientens profil är nu återaktiverad och inte längre rosafärgad.