Hem » Hur gör jag? – Vårdgivare » Instruktioner – Vårdgivare » Avtal beslutsstödet – Vårdgivare

Teckna avtal för beslutsstödet

För att kunna fortsätta att använda det beslutsstöd som är kopplat till SRQ behöver licensavtal med PUB-avtal tecknas mellan plattformsföretaget OMDA Health Analytics AB (tidigare CSAM Carmona) och vårdgivaren.

 

 • Kontakta OMDA för att teckna avtal.
 • Kontakta SRQ om du vill få en mall på standardavtal med OMDA.

Kontakt OMDA:

Roger Weman
OMDA Health Analytics AB

M: +46 (0)738080828
roger.weman@omda.com
www.omda.com

Kontakt SRQ:

Stephanie Rasmusson
Kommunikatör
SRQ

Tel: 072-2542155
stephanie.rasmusson@regionstockholm.se

Vad kostar det?

Inom svensk reumatologi har vi ingått en överenskommelse så att den huvudsakliga kostnaden för licenserna kommer att finansieras i ett nationellt projekt. Förhoppningen är att den kvarstående låga avgiften inte ska hindra någon att fortsätta att använda beslutsstödet.

Det som återstår för enheterna att betala är cirka 1600 kronor per år.

Funktioner som försvinner utan avtal

Om man väljer att inte teckna avtal så kan man ändå fortsätta att registrera i kvalitetsregistret, men några funktioner försvinner.

Bland de funktioner som försvinner är:

 • PER-funktionen för patientrapporterade mått. Dessa behöver samlas in i pappersformat och komplett insamling är inte möjlig.
 • Patientöversikten med tabell och kurvor.
 • Biverkningsregistrering med överföring till Läkemedelsverket.

Att beslutsstödet används är oerhört viktigt för datakvaliteten i SRQ

SRQ kommer att fortsätta att verka oberoende av Beslutsstödsfunktionen, men vara delaktigt i projektet genom representation. För bibehållen datakvalitet i SRQ är det oerhört viktigt att beslutstödet fortsätter att användas.

Avgränsning mellan kvalitetsregistret och beslutsstödet

Så här fungerar det

SRQ:s register och beslutsstödet är två olika datasamlingar. Beslutsstödet skickar inmatad data till registret. 

Illustration över hur SRQ och beslutsstödet förhåller sig till varandra.

Nu kräver SKR att delningen blir fullständig. Det innebär att kvalitetsregistren över huvud taget inte får hantera individuella beslutsstöd.

 

Varför nu? Är det inte bra som det är?

 • Behovet av avtal med vårdgivarna har varit känt i två decennier.
 • Krav från SKR att delningen blir fullständig.
  • Kvalitetsregistren får inte hantera individuella beslutsstöd.
  • Kravställs i medelstilldelningen till kvalitetregister från SKR.
 • OMDA behöver finansiera MDR-certifieringen.

Kan inte SRQ teckna avtalen med OMDA?

Tyvärr kan inte SRQ teckna avtalen för vårdgivarnas räkning, men vi bistår så långt det går med stöd och råd.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna vid frågor. Mejla på info@srq.nu eller ring vår kommunikatör Stephanie Rasmusson på 070-741 72 34.