Hem » Forskning – Vårdgivare » Biobank – Vårdgivare

SRQ Biobank


SRQ Biobank samlar in blodprover från patienter med ledgångsreumatism som finns registrerade, eller inkluderas, i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) för att användas i forskning som kan förutsäga uppkomst, förlopp, och behandlingssvar vid ledgångsreumatism. Målet är att förbättra behandlingen av ledgångsreumatism, på sikt också att kunna förebygga uppkomst av sjukdomen.

Biobanken stöds av Svensk Reumatologisk Förening (SRF).

Målet med SRQ Biobank är att förbättra behandlingen av ledgångsreumatism, och på sikt också att kunna förebygga uppkomst av sjukdomen.

Det är frivilligt att delta i biobanken, och patientens behandling påverkas inte på något sätt av om hen deltar eller inte.

De deltagande klinikerna bidrar till forskning som kan leda till bättre behandling och förebyggande av reumatisk sjukdom!

Varför finns biobanken?

Vi vet att både arv och miljö påverkar risken att utveckla ledgångsreumatism. Sannolikt spelar dessa faktorer en viktig roll också för sjukdomsförloppet och för hur effektiva olika behandlingar är.

Vi tror därför att behandling och omhändertagandet av patienter med ledgångsreumatism kan förbättras genom ett mer individbaserat synsätt, där genetiska och andra blodmarkörer hos den enskilda patienten kan bidra till valet av vilken behandling som bör ges, liksom vilka behandlingar som bör undvikas i syfte att minska risken för biverkningar.

 

Hur fungerar biobanken?

Patienter som samtycker till att delta lämnar vid ett tillfälle tre provrör blod (totalt ca 23 ml blod). Proven kan tas i samband med ett besök på reumatologmottagning. Blodproverna skickas sedan till frysförvaring i en biobank.

Blodproverna kommer bland annat att användas för att extrahera DNA och studera genetiska faktorer bakom ledgångsreumatism samt för att försöka hitta andra riskfaktorer (eller skyddande faktorer) som därefter kan ställas i relation till sjukdoms aktivitet och förlopp samt anti-reumatiska behandling såsom dokumenterad i SRQ och i andra datakällor.

De laboratorier som utför analyser på proven kommer inte att känna till provgivarens identitet och dessa prov förstörs eller skickas tillbaka när de har använts.

 

Kliniker som deltar i Biobanken

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Falu lasarett
Danderyds sjukhus
Kalmar länssjukhus
Blekingesjukhuset
Västerås sjukhus
Västerviks sjukhus
Skaraborgs sjukhus Skövde
Akademiska sjukhuset Uppsala
Linköpings Universitetssjukhus
Capio Movement i Varberg och Halmstad
Uppsala Akademiska sjukhus
Universitetssjukhuset i Örebro
Centrum för reumatologi i Stockholm
Skånes Universitetssjukhus Malmö

 

Patientinblanketter om SRQ Biobank

Patientinformation SRQ Biobank

Blankett för utträde ur SRQ Biobank

 

Kontakt

Om du vill veta mer kan du kontakta biobankens sekretariat
Ida Palmqvist och Caroline Colliander
Klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin
T4:01 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Telefon: 08-524 815 59
E-post
: srqbiobank@meds.ki.se