Hem » Hur gör jag? – Vårdgivare » Instruktioner – Vårdgivare » Använd rapportgeneratorn – Vårdgivare

Så här använder du rapportgeneratorn

Rapportgeneratorn används för att hämta ut enhetens data från SRQ för kvalitetsarbete och statistik. Informationen laddas ned i Excel-format och kan sedan användas för egna analyser och sammanställningar. Med den nya rapportgeneratorn har datauttagen underlättats betydligt.

Instruktionsfilm för rapportgeneratorn

Bra att veta

Informationen i SRQ ligger lagrad i en databas som består av flera olika register. All information finns alltså inte samlad i ett register utan hämtas på flera olika ställen.

Den som hämtar ned data från SRQ behöver vara insatt i och följa den egna regionens/enhetens rutiner för hantering av personuppgifter.

För att få behörighet till rapportgeneratorn krävs tillstånd från enhetens verksamhetschef eller motsvarande. Verksamhetschefen beställer behörigheter från SRQ:s kansli.

De som har rollen som kvalitetsansvarig eller kvalitetskoordinator i sjukvårdsregionen har behörighet till rapportgeneratorn för samtliga enheter i sjukvårdsregionen.

Den som har tillgång till rapportgeneratorn har också möjlighet att hämta ned listor från besöksmonitoreringen. För övriga användare finns listorna endast lokalt i webläsarfönstret.

Data som underlag för lokala och regionala forskningsstudier kan också hämtas ut från rapportgeneratorn. Kom ihåg att användning av persondata i forskning kräver en godkänd etikprövning och godkännande från den som företräder lokal personuppgiftsansvarig (LPUA) på enheten/enheterna. Dessa godkännanden ska finnas innan data hämtas ut.

För nationella forskningsstudier hanteras datauttag centralt på SRQ efter godkännande i Registerrådet.