Hem » Hur gör jag? – Vårdgivare » Instruktioner – Vårdgivare » Diagnoshistorik – Vårdgivare

Diagnoshistorik i SRQ – hantera tidigare diagnoser

 

Vissa patienter i SRQ har flera diagnoser. Det kan bero på att patienten har två eller flera samtidiga sjukdomar, eller att PAL inte vill ta bort den första diagnosen eftersom den förklarar en initial behandling och handläggning.

I SRQ blir aktuell diagnos viktigt eftersom det är den eller de diagnoser som patienten har i SRQ som styr hur formulären ser ut, både för patienten i PER och vid registreringen i beslutsstödet.

Hantera tidigare diagnos när du ändrar till ny

När du ändrar diagnos kan du välja att markera en diagnos som inaktuell, makulera en diagnos eller enklare ändra till en annan diagnos.

En diagnos ska markeras som inaktuell om den inte längre är giltig för individen, men att diagnosen sattes tidigare. Om diagnosen finns i journalen men inte längre används vid besöken så är det oftast relevant att markera den som inaktuell.

En diagnos kan makuleras om den uppenbart valts fel. Det kan hända att någon klickat på fel rad eller skrivit in diagnos på fel patient. Om diagnosen aldrig funnits i journalen eller funnits i journalen men makulerats där ska den makuleras också i SRQ.

Numera så går det att välja vilken diagnos som helst, oavsett sjukdomskategori, när man ändrar diagnos. I samband med ändringen får man också välja hur den tidigare diagnosen ska hanteras – om den är inaktuell eller ska makuleras.

Så här gör du för att ändra och hantera tidigare diagnos

 1. Välj ”Ändra diagnos”.
  Visar "Ändra diagnos" i menyn.
 2. Välj sedan ”Lägg till ny diagnos”.
  Visar dialogrutan "Diagnos".
 3. Välj därefter rätt diagnos i listan.
  Visar dialogrutan "Ändra diagnos".
 4. Välj hur den tidigare diagnosen ska hanteras. Välj rätt alternativ. Om du för musen över knapparna får du en kort förklaring av alternativen. I detta fall är diagnosen inaktuell.
  Visar dialogrutan "Hantera diagnos".
 5. Skriv in rätt symtomdebut. I detta fall är det samma datum som för den inaktuella diagnosen eftersom den mer specifika diagnosen debuterade med sakroilit. Diagnosdatum ska vara när den nya diagnosen kunde sättas.
  Visar dialogrutan "Ny diagnos".
 6. I vänsterspalten syns nu den aktuella diagnosen och den inaktuella diagnosen är grå.
  Visar hur en inaktuell diagnos visas i vänstermenyn.
 7. Om man klickar på den syns all tidigare information. Om diagnosen hade varit felaktigt införd och makulerats, hade den inte synts i vänsterspalten längre.
  Visar hur en inaktuell diagnos visas i vänstermenyn när den är expanderad.
 8. Om du vill veta om någon diagnos makulerats eller om du vill veta när en diagnos ändrats finns en lista i en flik långt till höger bland flikarna i översikten ”Diagnoshistorik”.
  Visar fliken "Diagnoshistorik".

Hur ser det då ut i SRQ för patienten ovan som först fick en RA-diagnos och som några månader senare visade sig ha SLE?

Översiktlig vy med tidigare diagnos.

Jo, här ser vi att den tidigare diagnosen ”Seronegativ RA” nu är gråmarkerad, dvs inaktuell. Diagnosen var i och för sig felaktig, men den sattes och behandlingen startades utifrån denna diagnos. Den ska därmed inte makuleras. All tidigare data finns kvar i patientöversikten, men efter att diagnosen ändrats så får patienten formuläret Q-SLAQ i stället för formuläret HAQ i PER. Besöksregistreringen har ändrats till den som gäller för SLE.

Testa själv i testcenter

Kom ihåg att det alltid går att gå in i testcenter med knappen längst upp till vänster när du loggat in i SRQ. Där kan du själv testa hur det fungerar, utan att det påverkar patienter som är inkluderade i kvalitetsregistret.