Hem > SRQ:s Kansli

SRQ:s Kansli

 

Vi på SRQ:s kansli finns på plats måndag-torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8-12. Lunchuppehåll mellan 12-13 alla dagar.
Kontakta oss på info@srq.nu, så besvarar vi ditt mejl så snabbt som möjligt!

Adress

Medicinsk enhet Gastro, Hud och Reuma
Internadress GKS D2:00
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vi jobbar på SRQ

 

Lotta Ljung

Lotta Ljung

Registerhållare.
E-post: lotta.ljung@umu.se

Lotta Blom

Lotta Blom

Nationell kvalitetssamordnare. Ansvarig för kurser samt support.
Telefon: 072-254 21 55
E-post: 
ann-charlotte.blom@sll.se

Maud Rütting

Maud Rütting

Ansvarig för hand-läggningen av inkomna biverkningsrapporteringar och registeruttag.
Telefon: 018-17 48 10
E-post: 
maud.rutting@lakemedelsvarket.se

Daniela Di Giuseppe

Daniela Di Giuseppe

Statistiker. Ansvarig för datauttag från registret.
E-post: 
daniela.digiuseppe@ki.se

Malin Regardt

Malin Regardt

Ansvarig för PROMIS och utvecklingen av Rehab-modulen.
E-post: 
malin.regardt@sll.se

Freja Jonsson Blomberg

Freja Jonsson Blomberg

Ralph Nisell

Ralph Nisell

Rådgivare.
E-post: ralph.nisell@sll.se

Liselotte Tidblad

Liselotte Tidblad

Ansvarig för datakvalitet och utveckling.
E-post: liselotte.tidblad@sll.se

Christina Dackhammar

Christina Dackhammar

Ansvarig för datakvalitet och utveckling.
E-post:
christina.dackhammar@vgregion.se