Studierelaterade dokument

Studierelaterade dokument

Nu finns det en ny funktion i patienternas vy när de loggar in i PER. Där kan den som deltar i en studie som är initierad av SRQ se information om den. Under fliken Mina studier finns information om studien, som till exempel studiens forskningspersonsinformation och...