Fliken Åstrands 6-minuters cykeltest har förtydligats genom att det nu finns två enheter för beräknad maximal syreupptagningsförmåga. Det är nu tydligare vad som ska skrivas var.

Bilden visar dialogrutan där man fyller i Åstrands 6-minuters cykeltest.