Nu finns det en ny funktion i patienternas vy när de loggar in i PER. Där kan den som deltar i en studie som är initierad av SRQ se information om den.

Under fliken Mina studier finns information om studien, som till exempel studiens forskningspersonsinformation och vilket datum man samtyckte till att delta. Fliken syns bara om man deltar i en studie.

I dagsläget är det två studier som initieras i registret; EQ5D 3L vs 5L och MTXRA.

Bilden visar en skärmbild av patientens vy i PER.