Frågan om alkohol är uppdaterad efter Socialstyrelsens rekommendationer. Nu är gränsvärdet på frågan ”Hur ofta dricker du 4 ’standardglas’ eller mer vid samma tillfälle?” samma för både kvinnor och män.

Bilden visar dialogrutan för alkoholvanor i SRQ.