Påminnelse om enkät från Socialstyrelsen

Påminnelse om enkät från Socialstyrelsen

Enkäten som Socialstyrelsen skickat ut angående utvärdering av de nationella riktlinjerna har fått förlängd svarstid till den 28 juli. Socialstyrelsen vill påminna samtliga verksamhetsföreträdare för reumatologiska enheter och regionledningar om vikten av att besvara...