SKR har publicerat rapporten Fakta om öppen hälso- och sjukvård där man har använt data från bland annat SRQ.

Läs rapporten på skr.se

Rapportens framsida