Hand med röd rosett runt pekfingret.Enkäten som Socialstyrelsen skickat ut angående utvärdering av de nationella riktlinjerna har fått förlängd svarstid till den 28 juli. Socialstyrelsen vill påminna samtliga verksamhetsföreträdare för reumatologiska enheter och regionledningar om vikten av att besvara den för att få så heltäckande information som möjligt.

Enkäten är nu avslutad och utvärderingen är på väg.

Läs den ursprungliga nyheten om Socialstyrelsens utvärdering här