Sedan den 1 maj 2023 finns ett nytt ändamål för att använda data från kvalitetsregister. Det nya sekundära ändamålet avser förberedelser för forskning. Det kan avse till exempel att ta reda på om det för forskningen finns ett tillräckligt antal patienter med en viss behandling eller att en variabel finns ifylld i tillräcklig omfattning.