SRQ har gjort om sin hemsida. Målet är att göra det enklare för både patienter och vårdpersonal att hitta den information de söker. Adressen är fortfarande samma som tidigare: www.srq.nu.

Den nya hemsidan är uppdelad i två sidor: en patientsida och en sida för vårdpersonal och forskare.

Patientsidan riktar sig tydligt till patienter, med fokus på allmän information om vad ett kvalitetsregister är, hur SRQ fungerar, vad SRQ Biobank är för något, anvisningar om hur man använder PER samt tips om andra informationskanaler, såsom Reumapodden och Reumatikerförbundets patientmaterial.

Vårdgivarsidan är skräddarsydd för vårdgivare och forskare. På sidan finns det bland annat tydlig information om hur man ger registerbehörighet till en ny anställd, hur man rapporterar en biverkning och hur man använder rapportgeneratorn. Nytt är också att man kan flytta en patient från en klinik till en annan via ett formulär på hemsidan. Dessutom hittar man liksom förr information och nödvändiga blanketter för forskning, olika dokument och informationsblad som kan behövas på kliniken, årsrapporter, publikationer och mycket mer. Vi rekommenderar att du tar en minut och klickar runt på den nya hemsidan – troligtvis kommer informationen här att bespara dig mycket mejlande till kansliet!

Om du tycker att det känns jobbigt att varje gång behöva välja ”vårdgivare eller forskare” när du ska besöka hemsidan, rekommenderar vi att du gör själva vårdgivarsidan till ett bokmärke: www.srq.nu/valkommen-vardgivare/. På det viset slipper du det extra klicket och kommer direkt dit du vill!

Både patientsidan och vårdgivarsidan finns tillgängliga på engelska.

Har du synpunkter på den nya hemsidan? Är det något du saknar eller något du tycker kunde förtydligas? Skicka din feedback till info@srq.nu. Tack på förhand!