Från och med 27 november har utsättningsorsaker av antireumatiska läkemedel ändrats  i SRQ. Syftet med förändring är att förenkla och förbättra.

Nedan finns en tabell som visar de nya utsättningsorsakerna till vänster och de gamla till höger.

Ange huvudsakliga orsaken till utsättning av läkemedelsbehandlingen Tidigare utsättningsorsaker
Biverkan eller misstänkt biverkan Biverkan
Ingen effekt uppnådd Ingen effekt uppnådd
Otillräcklig eller avtagande effekt Uppnådd effekt avtagit
Switch av icke medicinska skäl  * Byte från orginal till biosimilar
Samsjuklighet eller kirurgi

Byte från biosimilar till biosimilar

Byte från biosimilar till original

Inaktiv sjukdom eller remission Inaktiv sjukdom/remission
Graviditet eller planerad graviditet Graviditet
Planerad kur Planerad kur
Annan eller okänd orsak Patientbeslut
Annan orsak
Okänd anledning
Patient avslutas i SRQ Patienten avlidit

* Byte av preparat på grund av exempelvis regionala riktlinjer. Om sämre effekt/biverkan av biosimilar jämfört med bioorginal uppstår eller vice versa, får man välja otillräcklig effekt eller biverkan.

När patienten avslutas efter en samkörning med ”dödsorsaksregistret”, som sker två gånger per år via Carmona, blir utsättningsorsaken av läkemedelsbehandlingen ”patient avslutas i SRQ”.

Har du frågor om utsättningsorsakerna är du välkommen att kontakta oss på info@srq.nu