SRQ:s Registerdag 2020 äger rum den 22 januariSvenska Läkaresällskapet i Stockholm. Temat för årets Registerdag är delaktighet, ett av de tre ledorden i SRQ:s vision (i fjol behandlades ledordet täckning och 2021 står kvalitet på tur). Under dagen kommer vi bland annat att få ta del av nyheter i registret och dessutom göra ett djupdyk i registrets uppkomst och utveckling, i och med att SRQ fyller 25 år.

Dagen börjar kl. 09.30 med kaffe och smörgås, och programmet börjar kl. 10.00. Efter det ordinarie programmet blir det jubileumsmingel,
Du hittar det preliminära programmet här.

Anmälan till Registerdagen 2020 är stängd.

Vid frågor om Registerdagen kan du kontakta Lotta Blom, nationell kvalitetssamordnare på SRQ, telefon: 072-254 21 55, e-post: ann-charlotte.blom@sll.se.