Registerdagen 2023

Registerdagen 2023

Välkommen till Registerdagen den 25 januari 2023! Dagen hålls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här
Registerdagen 2020

Registerdagen 2020

SRQ:s Registerdag 2020 äger rum den 22 januari på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Temat för årets Registerdag är delaktighet, ett av de tre ledorden i SRQ:s vision (i fjol behandlades ledordet täckning och 2021 står kvalitet på tur). Under dagen kommer vi bland...