Välkommen till Registerdagen den 25 januari 2023! Dagen hålls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Boka in datumet i din kalender. Från och med den 5 december anmäler du dig här på vår webb.