30 000 kr för lokal SRQ-samordnare

30 000 kr för lokal SRQ-samordnare

Från och med våren 2023 kan reumatologiska enheter få 30 000 kr per år från de ARTIS-medel som varje sjukvårdsregion disponerar över. Förutsättningen för att få medlen är: Att enheten har minst 900 aktiva patienter i SRQ. Att enheten har utsett en lokal SRQ-samordare...

Ny modul för Sjögrens syndrom

Från och med den 9 december finns det en modul specifikt för Sjögrens syndrom i SRQ. Det innebär att du som vårdpersonal får frågor specifika för Sjögrens syndrom vid inklusion i registret. För patienten innebär det att hen får svara på frågor anpassade för Sjögrens...