Från och med den 9 december finns det en modul specifikt för Sjögrens syndrom i SRQ. Det innebär att du som vårdpersonal får frågor specifika för Sjögrens syndrom vid inklusion i registret. För patienten innebär det att hen får svara på frågor anpassade för Sjögrens syndrom i sin PER-registrering.

Popup-ruta med uppmaning att byta diagnos

Första gången du går in på en patient med diagnosen Siccasyndromet M35.0 efter den 9 december kommer det att visas en popup-ruta där du blir uppmanad att byta diagnos till Primärt Sjögrens syndrom M35.0A eller Sekundärt Sjögrens syndrom M35.0B. Du kan göra det direkt i popup-rutan. Datum för symptomdebut, diagnosdebut och inklusion för den tidigare diagnosen följer med till den nya diagnosen.

Pop-up-ruta med texten Siccasyndromet försvinner och två knappar där man kan välja att ändra diagnos till Primärt Sjögrens syndrom (vänstra knappen) eller Sekundärt Sjägrens syndrom (högra knappen).

Fler frågor efter att du bytt diagnos

När du har valt att ändra diagnos visas ett nytt fönster med frågor om associerade sjukdomar, kriterier, Sjögrenmanifestationer och serologi. Det är samma frågor som kommer vid inklusion av Primärt Sjögrens syndrom.

Pop-up-ruta med kryssrutor och flersvarsfrågor om diagnosen.

Ändra diagnos i förväg

Om du vill gå in och ändra diagnos för alla klinikens patienter med Siccasyndromet i förväg, så hittar du en lista i besöksmonitoreringens första flik.