Från och med våren 2023 kan reumatologiska enheter få 30 000 kr per år från de ARTIS-medel som varje sjukvårdsregion disponerar över.

Förutsättningen för att få medlen är:

  • Att enheten har minst 900 aktiva patienter i SRQ.
  • Att enheten har utsett en lokal SRQ-samordare och förbinder sig till att ge samordnaren utrymme att utföra sitt uppdrag.

Den lokala SRQ-samordnaren ska främst arbeta med att förbättra enheternas datainsamling och kvalitet, särskilt det som behövs för kvalitetsindikatorerna för Vårdförlopp RA, genom att arbeta med besöksmonitoreringen och komplettera data. Hen kommer också att fungera som länk mellan SRQ och sin enhet.

Läs mer om lokal SRQ-samordnare och hur man får medlen