SRQ:s årsrapport för verksamhetsåret 2019 är nu publicerad som webbversion.

Du kan antingen klicka här eller gå till sidan för alla årsrapporter för att läsa publikationen. Årsrapporten går att ladda ner som pdf, och du kan enkelt själv skriva ut den om du vill ha den i pappersform.

En tryckt version av årsrapporten kommer att skickas ut till SRQ:s styrgrupp, SRQ:s kvalitetsgrupp samt alla registrerande kliniker.