Nu finns det nytt material om SLE och SRQ.

➜ Informationsblad/affisch till väntrummen
Informationsbladet kan även skrivas ut som affisch och kan användas i väntrummen för att uppmärksamma patienter med SLE om att det finns nya frågor i PER-registreringen som riktar sig till just dem.

Informationsbladet Patientinformation PER – SLE hittar du här

➜ Powerpoint om Q-SLAQ
Det finns också en kort powerpoint-presentation, Kort om Q-SLAQ, som kan användas vid behov.

Powerpoint-presentationen Kort om Q-SLAQ hittar du här