Q-SLAQ är ett nytt frågeformulär som fångar hur patienter med SLE upplever symptom och sjukdomsaktivitet. Formuläret är en kortversion av SLAQ och har utvecklats i samarbete mellan patienter och läkare på 5 reumatologenheter i Sverige.

Genom att använda Q-SLAQ i SRQ lyfter vi fram patientperspektivet och hoppas att det ska bidra till en bättre helhetsbild av sjukdomsaktiviteten vid SLE, som kan användas i dialog mellan patient och reumatolog. Vi hoppas också att Q-SLAQ kan bidra till att även patientupplevd sjukdomsaktivitet införlivas i framtida bedömningar vid SLE.

För att läsa mer om Q-SLAQ, gå till dokumentet som ligger under rubriken Material.