Bild på tre datorer och ettor och nollor.

Under året har SRQ tillsammans med reumatologkliniken i Västerås med stöd av SKR arbetat med journalöverföring till SRQ. I dag den 7 juni går den första delen av överföringen i drift. Arbetet kommer att fortsätta under året.

Vill du veta mer om arbetet med direktöverföring kan du läsa artikeln Strukturerad journal och direktöverföring till kvalitetsregistret i vår årsrapport för 2022.

 

Läs artikeln Strukturerad journal och direktöverföring till kvalitetsregistret

Till SRQ:s årsrapport 2022