Hem > Strukturerad journal och direktöverföring till kvalitetsregistret

Strukturerad journal och direkt-överföring till kvalitetsregistret


En strukturerad journal är en förutsättning för informationsöverföring till kvalitetsregister, vilket kan minska dubbeldokumentation och kan bidra till mer fullständiga data i SRQ.

Vita pusselbitar på svart botten.

Det finns flera enheter i landet som har överföring av uppgifter från journal till SRQ. Örebro var först ut med att göra överföringen genom plattformen NKRR (Nationell Kvalitetsregister Rapport).

Under året har Cambio COSMIC utgått från överföringen i Örebro och man utökar nu överföringen till att innehålla nära nog alla variabler i SRQ.

Hur har det gått till?

Variablerna man vill ska föras över behöver ha samma typ av kodning som registret har. Det finns ett antal standardiserade kodsystem med olika syften, såsom ATC-kod för läkemedel, NPU-kod för laboratorievärden eller Snomed-koder för observationer för att ta några exempel.

SRQ har fått hjälp av informatiker från SKR att ta fram en informationsspecifikation som dels innehåller vilken kod som gäller för respektive variabel och dels regler för när de ska hämtas. Dessa regler innehåller uppgifter om var data ska hämtas, vilka variabler, hur länge en variabel är aktuell och annat som är viktigt för att det ska bli rätt vid överföringen.

Samtidigt som informationsspecifikationen tas fram pågår ett arbete inom regionens systemförvaltning som tillsammans med kliniken tar fram mallar för att möjliggöra dokumentation på ett strukturerat sätt. Det kommer krävas en omställning inom vården för att börja dokumentera på detta sätt, men vinsterna överväger klart.

Milad Rizk, verksamhetschef Västerås

Vi frågar Milad Rizk, verksamhetschef på reumatologkliniken i Västerås, hur har arbetet fortlöpt utifrån verksamhetens perspektiv och vilka lärdomar de har fått?

— Det är viktigt med objektiv, koncis och ändamålsenlig dokumentation kopplad till aktuell situation, diagnos och behandlingsresultat. För att strukturera dokumentationen och göra den lättöverskådlig krävs en strukturerad journalmall som snabbt kan generera en objektiv bild av patientens hälsotillstånd och behandlingsresultat.

— Vi i Västerås har sedan flera år tillbaka efterfrågat möjligheten till direktöverföring av journaldata från Cosmic till beslutstödet i SRQ. Äntligen är Reumatologkliniken i Västerås med och testar en generisk lösning som SKR, SRQ och Region Västmanland tagit fram för direktöverföring av vissa journalvariabler från Cosmic till SRQ. I det arbetet är det viktigt att redan från början få med verksamhetens och medarbetarnas synpunkter och förslag i förändringsarbetet.

Nästa steg…

Testfall tas fram och tester genomförs, både där det ska föras över data och där det inte ska komma över data. När testerna är godkända och allt fungerar kan funktionen Hämta journaldata läggas ut i drift.

Vad är planen för 2023?

Region Västmanland är först ut i Cambio COSMIC-projktet. Under våren har tester gjorts med överföring från journal till delar av SpA-modulens Sjukdomsbild nu eller tidigare. Nästa steg blir överföring av laboratorievärden, följt av läkemedel, för att sedan ta med övriga observationsvariabler.

 

Bild på Malin Regardt

Text: Malin Regardt

Texten publicerades ursprungligen i SRQ:s årsrapport 2022.

Här kan du läsa resten av årsrapporten (pdf) >