SRQ:s registerdag 26 januari 2022

Registerdagen som arrangeras av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister inträffar den 26:e januari 2022 i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Sista dag för anmälan är den 18:e januari 2022.

Anmäl dig här

Mer om SRQ:s Registerdag