SRQ:s Registerdag 2021

Registerdagen som arrangeras av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister inträffar den 27 januari 2021 12:00-16:00. Mötet kommer att vara både fysiskt och digitalt varav antalet fysiska deltagare kommer regleras efter rådande restriktioner. Information angående...