Registerdagen som arrangeras av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister inträffar den 27 januari 2021 12:00-16:00. Mötet kommer att vara både fysiskt och digitalt varav antalet fysiska deltagare kommer regleras efter rådande restriktioner. Information angående mötesformen och länkar till det digitala mötesrummet kommer skickas ut på E-post när mötet närmar sig.

När? 27 januari 2021 mellan 12:00-16:00
Var? Digitalt eller fysiskt på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm
Anmälan? Gå till anmälan.

Programmet är inte fastlagt men strukturen ser ut enligt nedan:

12:00 Lunch för fysiska deltagare på Svenska Läkaresällskapet

13:00 Programmet startar

14:30 Fika

16:00 Registerdagen slutar

16:15 SRF:s Föreningsmöte