SRQ:s Registerdag

En gång per år ordnar Svensk Reumatologis Kvalitetsregister en Registerdag där vi presenterar och diskuterar ämnen som är aktuella för registret och reumatologin. Deltagare i Registerdagen är representanter från våra deltagande enheter, Reumatikerförbundet och våra samarbetspartners från läkemedelsindustrin. Vi bjuder också in gästföreläsare beroende på tema och inriktning för dagen.

Följande Registerdag äger rum 2021.01.27. 

Preliminärt program för dagen
13:00 – 13:20  Inledning, SRQ – Vad hände egentligen 2020? “Kvalitet”- SRQ tema år 2021. 
13:25 – 13:45  Covid-19 session + Vad vi kan göra för att upprätthålla SRQ-registreringar under 2021 
13:50 – 14:45  SRQ Vetenskap 
14:45 – 15:00  Paus
15:00 – 15:40  Barnreumatologiska registret, Covid -19 och hyperinflammation (Karin Palmblad, AnnaCarin Horne)   
15:40 – 16:00  Kvalitets-projekt + SRQ planer 2021. Diskussion SRQ utmaningar

 

Vid frågor om Registerdagen kan du kontakta Lotta Blom, nationell kvalitetssamordnare på SRQ.
Telefon: 072-254 21 55.
E-post: ann-charlotte.blom@sll.se.

Anmälan är stängd.