ampull med läkemedel mot röd bakgrund

Nu kan man lägga ordinationsdatum 90 dagar framåt i tiden. Det kan vara användbart när man vet att uppstarten av ett nytt läkemedel blir fördröjd av något skäl. Till exempel om patienten ska byta läkemedel och behöver göra slut på sitt nuvarande läkemedel, eller att hen ska ut och resa och vill vänta med det nya läkemedlet till hemkomst.