Vid två tillfällen under våren arrangerar SRQ lunchwebbinarier inom RDS – Reumatologins Digitala Stöd.

Den 18 april 12.10-12.50 berättar Lotta Ljung och Ann-Charlotte Blom från SRQ om SRQ-registrering och om varför PER inte bara är till besvär utan rent av kan vara till nytta.

Den 4 maj 12.10-12.50 pratar Johan Askling och Caroline Colliander från Karolinska Institutet om hur biobanken och SRQ samverkar praktiskt, vilken kunskap som hittills kommit av insamlade prover och vad man tänker sig framöver.

  • Webbinarierna är öppna för alla men är riktade till sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Webbinarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
  • Webbinarierna hålls i Microsoft Teams. Länkar hittar du i den bifogade filen.
  • Ställ dina frågor i chatten under webbinariernas gång.
  • Sprid gärna information om webbinarierna till andra som kan vara intresserade, till exempel genom att vidarebefordra pdf:en nedan.

Välkommen!

Inbjudan som pdf >