Vid två tillfällen under hösten arrangerar SRQ lunchwebbinarier inom RDS – Reumatologins Digitala Stöd.

Den 18 oktober 12.10-12.50 berättar Marie-Louise Karlsson, Karolinska Universitetssjukhuset och Lotta Blom, SRQ om Sjuksköterskebesök i SRQ. Då är fokus på sjuksköterskans praktiska användning av SRQ. Vi går igenom olika typer av besök och hur de registreras.

Den 14 december 12.10-12.50 pratar Viktor Molander, forskare på Karolinska Institutet om Registerforskning. Då är fokus på hur man kan använda offentliga register och kvalitetsregister för att besvara forskningsfrågor.

  • Webbinarierna är öppna för alla men är riktade till sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Webbinarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
  • Webbinarierna hålls i Microsoft Teams. Länkar hittar du i den bifogade filen.
  • Ställ dina frågor i chatten under webbinariernas gång.
  • Sprid gärna information om webbinarierna till andra som kan vara intresserade, till exempel genom att vidarebefordra pdf:en nedan.

Välkommen!

Inbjudan som pdf >