SRQ:s årsrapport för verksamhetsåret 2021 är klar. Den kan läsas som webbversion eller skrivas ut i papperformat och avnjutas vid strandkanten.

En tryckt version har skickats ut till SRQ:s styrgrupp, SRQ:s kvalitetsgrupp samt alla registrerande kliniker.

Till årsrapporten 2021