Grunddata för indikatorer för reumatoid artrit

Fler och fler enheter och regioner efterfrågar data för indikatorer för kortare tidsperioder än år. Det avser både indikatorer som används sedan tidigare för uppföljning av etablerad RA och indikatorer beslutade inom vårdförloppet.

SRQ har därför tagit fram aggregerad basdata på enhets- och regionnivå redovisade per kvartal. Med denna data kan regioner och enheter själva göra beräkningar. Av integritetsskäl redovisas antal mellan 1 och 4 som <5. Dokumentet hittas bland Dokument i menyn Material här på hemsidan och kan laddas ned.