Biverkningsmodulen i SRQ har fått ett nytt utseende och en ny funktion.

Den nya funktionen heter ”Lägg till bilaga” och finns nu tillgänglig när du biverkningsrapporterar för till exempel Epikris, Lablista, Läkemedelslista eller för annan bilaga.