Nu finns det möjlighet att registrera både arbetsterapeut och fysioterapeut vid rehab besök. Syftet med denna ändring var att registrering skulle vara möjlig av båda professionerna om besöken är på samma dag, vilket ofta kan vara fallet i kliniken. På detta sätt kan vi också få ut statistik kring rehab besök som fysioterapeut och/eller arbetsterapeut har haft. Detta kan ge underlag till verksamhetsutveckling och uppföljning kring rehabilitering.

Bild på besöksvyn för rehab i SRQ