Nu finns SRQ:s ledfigur för utskrift för den som inte har möjlighet att föra in ledstatus i registret på en gång.

Vi rekommenderar självklart att i första hand fylla i ledfiguren direkt i SRQ. Den utskrivna varianten ska ses som ett komplement i de fall där registreringen annars hade uteblivit och någon på kliniken behöver alltså föra in blanketterna i registret i efterhand.

Du hittar ledfigurerna här

Miniatyr av dokument med två figurer med lederna markerade med cirklar.